thách thức

Hội nghị - Hội thảo

Vài thách thức của nhà tổ chức sự kiện (Phần 1)

Công việc lên kế hoạch cho một sự kiện được xếp vào nhóm những công việc có nhiều áp lực nhất trong những năm  gần đây. Có rất nhiều yếu tố dẫn đến đánh giá này và một trong những … Read More