remote meeting

Remote meeting

4 mẹo đặt câu hỏi gia tăng kết nối và tương tác trong môi trường làm việc từ xa

Dịch Covid-19 bùng phát đã làm thay đổi một cách mạnh mẽ về các hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nhiệp hiện nay. Mà biểu hiện rõ nhất là sự chuyển đổi từ hình thức họp offline sang online, … Read More