khảo sát

cancel by COVID-19

Các con số không vui đối với ngành tổ chức sự kiện

“Đại dịch COVID-19 là một cú đấm chí tử không báo trước vào mặt ngành tổ chức sự kiện toàn cầu”, Hiệp hội các nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp (Professional Convention Management Association -PCMA) nói trong bản thông … Read More