host

Zoom – Cập nhật mới nhất

Hãng Zoom, nhà cung cấp dịch vụ hội họp trực tuyến nổi tiếng và “tai tiếng” nhất hiện nay, vừa đưa ra các cập nhật mới nhất cho phần mềm của mình vào ngày 22/05/2020. Các cập nhật này bao … Read More