Kết nối nhân viên

Kết nối Nhân viên

Công cụ giúp doanh nghiệp hay tổ chức duy trì sự gắn kết của nhân viên khi làm việc từ xa

Hạ tầng kết nối nhân viên trực tuyến SaaS

Công cụ cần thiết của tổ chức và doanh nghiệp khi chuyển sang làm việc từ xa

Đào tạo nhân viên

Tổ chức đào tạo - huấn luyện trực tuyến
Tạo lịch học cho nhân viên tự đăng ký
Đào tạo bằng Live Video
Đặt câu hỏi trực tiếp qua Live Q&A
Thư mục chia sẻ tài liệu, công cụ làm việc, kết quả công việc,...

Online events

Gia tăng tương tác

Chat hay họp qua video 1-1 với nhau
Tham gia các phiên họp theo đội nhóm
Tạo các cuộc gặp riêng tư với nhân viên
Tạo diễn đàn thảo luận cho nhân viên
Tương tác thông qua đăng bài và bình luận trên Social Wall

Động viên và Khen thưởng

Tạo mục tiêu thi đua một cách vui vẻ cho nhân viên và phòng ban
Nhân viên được điểm thưởng bằng việc tham gia cuộc thi đố, lấy ý kiến, nêu ý tưởng,...
Thưởng cho thành tích cá nhân và đội nhóm
Quản lý có thể khen thưởng nhân viên đạt kết quả tốt

Công cụ phân tích

Có công cụ phân tích và đánh giá mức độ tích cực của từng nhân viên
Theo dõi kết quả công việc
Phân tích hoạt động của các phiên họp
Tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến nhân viên

Các công cụ của nhân viên

Gia tăng kết nối, phối hợp công việc và chia sẽ thông tin

Tương tác

Text and video chat 1-1 Thảo luận theo đội nhóm Phối hợp trong công việc Nêu ý tưởng và lấy ý kiến Chia sẻ - động viên nhau Trao đổi với cấp trên 1-1

Thảo luận theo đề tài

Họp riêng 1-1 với quản lý Tham gia Networking Lounge Thảo luận theo nhóm nhỏ Tương tác qua diễn đàn

sự kiện online

Tham gia các phiên họp trực tuyến

Đăng ký và tham gia nhiều phiên họp Tham gia thảo luận bàn tròn Chia sẻ - đóng góp ý tưởng Tổ chức họp theo nhóm nhỏ

Thi đua

Tham gia thi đua cá nhân và đội nhóm Được khen thưởng theo kết quả công việc Thông báo khen thưởng được gửi đến tất cả mọi người

Công cụ kết nối cho nhân viên khi làm việc từ xa

Giúp doanh nghiệp và tổ chức tiếp tục duy trì hoạt động kết nối và phối hợp giữa các nhân viên và phòng ban

Ứng dụng khác: