Hội nghị trực tuyến

Hội nghị trực tuyến

Giúp các hiệp hội hay tổ chức duy trì các buổi kết nối thường niên để các thành viên chia sẻ, thảo luận và giao thương

Hạ tầng tổ chức Hội nghị trực tuyến SaaS

Giúp hiệp hội và tổ chức dễ dàng chuyển đổi hội họp sang hình thức trực tuyến

Gia tăng kết nối với nhau

Lấy danh sách thành viên tham dự
Tạo ghi chú
Chat 1-1
Lên lịch họp
Trao đổi danh thiếp

Tăng cường tương tác theo nhóm

Cho phép thiết lập các cuộc họp 1-1
Giữ chỗ trong cuộc họp theo nhóm
Tạo các cuộc họp nhóm lên đến 12 người.
Họp với nhau qua live video hay voice call

Online events

Tổ chức nhiều phiên họp song song

Cho phép thành viên phát biểu ý kiến trong phiên họp.
Tổ chức nhiều phiên họp nhỏ với công cụ giúp kết nối mọi người
Cho phép điều hành hay giám sát phiên họp dễ dàng
Phòng họp tự do dành cho thành viên

Công cụ tổ chức hội nghị mạnh mẽ

Xây dựng và công bố lịch trình hội nghị
Quản lý các phiên họp song song
Chủ trì các phiên họp trực tuyến hay on-demand
Chủ trì các buổi hỏi-đáp, lấy ý kiến, bầu cử, ...
Báo cáo và phân tích dữ liệu hội nghị.

Các công cụ của thành viên dự hội nghị

Gia tăng kết nối và chia sẽ ý tưởng với nhau

Kết bạn

Trao đổi danh thiếp số
Text and video chat 1-1
Kết bạn qua mạng xã hội
Hiển thị hồ sơ cá nhân

Thảo luận theo đề tài

Họp riêng 1-1
Phòng tiếp khách (Networking Lounge)
Thảo luận theo nhóm nhỏ
Tương tác qua diễn đàn

Trao đổi với diễn giả

Hỏi đáp trực tuyến
Xem thuyết trình trực tuyến hay on-demand
Lấy tài liệu của diễn giả

member engagement

Tham gia họp trực tuyến

Đăng ký và tham gia nhiều phiên họp
Tham gia thảo luận bàn tròn
Trao đổi, kết bạn với người cùng dự

Làm quen nhà tài trợ

Họp hay nói chuyện với nhà tài trợ 1-1
Lấy tài liệu của nhà tài trợ
Nhận quà tặng khi tham gia trò chơi

Kết nối mạng xã hội

Kết nối với BTC, nhà tài trợ/triển lãm qua mạng xã hội
Đăng bài và bình luận trên Social Wall

Giải pháp hội nghị trong thời gian cách ly xã hội!

Giúp hiệp hội và tổ chức tiếp tục duy trì hoạt động kết nối và chia sẻ giữa các thành viên hiệu quả và tiết kiệm

Ứng dụng khác: