Expo Floor Platform

Sơ đồ gian hàng cho triển lãm

Công cụ xây dựng sơ đồ khu vực hay gian hàng cho triển lãm với tính năng tương tác cao

Event Map

Sơ đồ gian hàng triển lãm với tính năng đặt trước hay cho thuê gian hàng qua mạng

Expo Floor Platform cho phép nhà tổ chức triển lãm - hội chợ tiến hành tiếp thị và kinh doanh các khu vực và gian hàng trưng bày một cách nhanh chóng và trực quan

Edit booth information
Dành cho sự kiện ảo hay lai

Thuận tiện cho người tham gia triển lãm

SƠ ĐỒ TRIỂN LÃM SINH ĐỘNG
rich booth information
event map design
ĐIỀU CHỈNH SƠ ĐỒ NHANH CHÓNG

Thuận tiện cho Nhà tổ chức triển lãm

Công cụ trực tuyến cho phép thiết kế, thêm, bớt, sát nhập, di dời, ... các khu vực và gian hàng trong sơ đồ một cách dễ dàng và nhanh chóng

TỰ ĐỘNG HÓA VIỆC ĐẶT CHỖ

Thuận tiện cho đơn vị dự kiến tham gia

sell booth
sell options
GIA TĂNG LỢI NHUẬN

Giúp Nhà tổ chức tạo giá trị gia tăng

Cho phép Nhà tổ chức triển lãm có thêm lợi nhuận nhờ tăng doanh thu bán quảng cáo và giảm chi phí bán hàng

Expo Floor Platform ứng dụng cho:

Hãy để sơ đồ triển lãm bán hàng giúp bạn!

Hãy để sơ đồ triển lãm bán hàng giúp bạn!

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm chi tiết giải pháp Expo Floor Platform