Author Archives: Thanh Cong

Hybrid event

Các hình thức sự kiện Hybrid Events

Trong hai năm 2020-2021, chúng ta đã bắt đầu làm quen với các loại hình sự kiện ảo hay còn gọi là sự kiện trực tuyến (online, virtual, remote events), trong đó tất cả các hoạt động của sự kiện … Read More