Các con số không vui đối với ngành tổ chức sự kiện

cancel by COVID-19

“Đại dịch COVID-19 là một cú đấm chí tử không báo trước vào mặt ngành tổ chức sự kiện toàn cầu”, Hiệp hội các nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp (Professional Convention Management Association -PCMA) nói trong bản thông báo kết quả khảo sát gửi đến cho các thành viên của mình.

Tham gia cuộc khảo sát bao gồm 1.230 người là các nhà tổ chức chuyên nghiệp, chiếm 69%, còn lại 31% là các nhà cung cấp dịch vụ cho sự kiện. Đa số mọi người (87%) nói họ bị hủy các sự kiện dự kiến tổ chức do đại dịch. Số sự kiện bị hủy trong tháng Hai không nhiều nhưng con số này đã bùng nổ trong tháng Ba với hàng loạt sự kiện bị hủy bỏ.

Tháng Tư, Năm và Sáu chiếm số lượng sự kiện bị hủy lớn nhất. Các tháng còn lại của năm 2020 cũng có nhiều sự kiện bị hủy bỏ. Thậm chí một số phản hồi cho biết họ bị hủy cả sự kiện trong năm 2021.

Nhiều lý do dẫn đến việc nhiều sự kiện bị hủy bỏ chúng ta đều biết như: do chính sách cấm đi lại  và tập trung đông người của các nước, do yêu cầu giữ khoảng cách xã hội, do khách tham dự hủy bỏ, do lo sợ đến sức khỏe nhân viên, … 81% người được hỏi nói rằng sắp tới họ sẽ chú trọng về các điều khoản của hợp đồng tổ chức  sự kiện, đặc biệt liên quan đến việc hủy sự kiện và việc đền bù do bị hủy vì các nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai, đại dịch, …

Hai phần ba người tham gia (66%) nói rằng sự kiện của họ được dời lại vì đại dịch, hơn 1/4 trong số này nói rằng họ chưa chốt được ngày tổ chức mới, còn khoảng 61% nói rằng họ chưa quyết định dời lại hay hủy luôn sự kiện của mình.

Làm sự kiện trực tuyến trở lên một lựa chọn khả dĩ hơn cho nhà tổ chức, 18% người tham gia nói sự kiện của họ đã chuyển sang trực tuyến hoàn toàn, còn 52% số người thì cho biết sự kiện của họ đã chuyển một phần sang trực tuyến. Các sự kiện này thường có các tính năng Q&A, chat và tương tác trực tuyến, bên cạnh các hội nghị trực tuyến webinar và live streaming.

Cuộc điều tra này  của PCMA đã nhận được 1.776 người phản hồi trong vòng năm ngày kể từ khi gửi đi vào ngày 1/4/2020.

Theo PCMA

Comments are closed.