Zoom – Cập nhật mới nhất

Hãng Zoom, nhà cung cấp dịch vụ hội họp trực tuyến nổi tiếng và “tai tiếng” nhất hiện nay, vừa đưa ra các cập nhật mới nhất cho phần mềm của mình vào ngày 22/05/2020. Các cập nhật này bao gồm:

  • Chia sẻ màn hình: Với một thuê bao Zoom Pro, chỉ có chủ tọa (host) phiên họp với có quyền chia sẻ màn hình. Chủ tọa và đồng chủ tọa (co-host) có thể phân quyền cho thành viên khác được chia sẻ màn hình bằng cách nhấn vào nút Security.
  • Xin phép bật lại âm thanh (unmute): Khi chủ tọa phiên họp đã tắt âm thanh của một thành viên, chủ tọa không có quyền tự bật lại âm thanh của người này. Thành viên này sẽ nhận được yêu cầu  từ chủ tọa là muốn bật lại âm thanh của mình và cần xác nhận đồng ý.  Chú ý: Với tính năng mới này, tính năng cho phép chủ tọa bật tiếng của tất cả thành viên tham gia cũng bị loại bỏ, nhưng sẽ trợ lại trong lần cập nhật kế tiếp.
  • Tiếng chuông mới cho phòng chờ (Waiting Room): Zoom tạo một tiếng chuông đặc biệt để báo khi có người mới ở phòng chờ, giúp chủ tọa biết được có người mới vào phòng chờ. Chủ tọa có thể bật tắt tính năng “Phát tiếng chuông khi có người vào hay rời đi” để nghe các chuông báo khi sự kiện đang diễn ra.
  • Tạm thời không hỗ trợ GIPHY: Để gia tăng độ bảo mật, Zoom tạm thời loại bỏ việc tích hợp dịch vụ GIPHY ở Zoom Chat. Tích hợp này sẽ được khôi phục sau khi Zoom hoàn thành việc nâng cấp kỹ thuật và kiểm tra bảo mật.
  • Thông tin cuộc họp trong khi chia sẻ màn hình: Thành viên dự họp bây giờ có thể xem các thông tin cuộc họp, ví dụ Meeting ID, khi đang chia sẻ màn hình của mình. Bấm vào More ở phần quản lý cuộc họp để lấy thông tin.
  • Giới hạn truy cập nhiều lần: Đối với các cuộc họp yêu cầu đăng nhập trước, chủ tọa có thể cho phép người tham dự truy cập cùng lúc trên nhiều thiết bị hay không. Thiết lập này nằm ở mục Registration Options.

                                                                                  Theo Zoom (USA)

Comments are closed.