Home

Chúng tôi là VietApps

Cung cấp phần mềm sự kiện và công cụ tương tác một cách nhanh chóng và kinh tế

Play Video

Đánh giá của người trong cuộc

VietApps Blog

Hybrid event

Các hình thức sự kiện Hybrid Events

Trong hai năm 2020-2021, chúng ta đã bắt đầu làm quen với các loại hình sự kiện ảo hay còn gọi là sự kiện trực tuyến (online, virtual, remote events), trong đó tất cả các hoạt động của sự kiện

Xem bài »